Nad 100 € Packeta ZDARMA + darček

Certifikát kvality esenciálnych olejov Plant Therapy

Certifikáty kvality

Certifikát kvality dnes patrí medzi dôležité súčasti predaja špecifických typov produktov ako elektronika, hračky, rôzne zdravotné pomôcky, ale aj esenciálne oleje a nosné oleje. Certifikáty udeľujú medzinárodné inštitúcie, ktoré majú kvalitné prístroje a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí testujú produkty z pohľadu používania a bezpečnosti pre človeka, zvieratá či domácnosť.

Čo znamená certifikát kvality?

Certifikát kvality produktu alebo kvalifikácia produktu je proces certifikácie toho, že určitý produkt prešiel testami výkonu a testami zabezpečenia kvality a spĺňa kvalifikačné kritériá stanovené v zmluvách, predpisoch alebo špecifikáciách (niekedy nazývané „certifikačné schémy“) v procese certifikácie produktu. Ak produkt prejde určenými testami, následne mu je pridelený príslušný certifikát kvality, ktorý odzrkadľuje hodnoty produktu. Poznáme rôzne typy certifikátov a ich udeľovanie závisí od typu produktu.

Prečo sú certifikáty kvality dôležité?

Certifikáty kvality sú dôležité nielen pre koncového spotrebiteľa teda zákazníka, ale aj pre samotného výrobcu produktu. Certifikát kvality uisťuje zákazníka o jeho kvalitne a hlavne o bezpečnosti. Certifikáty kvality sú niekedy rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje zákazníka pre zakúpenie produktu. Absencia adekvátneho certifikátu kvality neznamená hneď, že produkt je nekvalitný a nebezpečný, no znižuje jeho hodnotu v očiach potencionálneho zákazníka. Všetky spoločnosti sa snažia získať také certifikáty kvality, aby odzrkadľovali hodnotu ich tovarov a produktov.

Je však potrebné si uvedomiť, že certifikát kvality musí byť udelený len nezávislou medzinárodnou inštitúciou, ktorá sa reálne zaoberá príslušným testovacím procesom, napríklad Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC), Earth Kosher, Cosmetic GMP, Ecocert a iné. Niektoré spoločností v záujme vyššieho predaja vyvinuli vlastny testovací proces, ktorý sa nemôže považovať za hodnotenie nezávislej medzinárodnej inštitúcie, nakoľko ide o hodnotenie produktov vlastnými zamestnancami. Jedným z takýchto predajcov je dōTerra a ich CPTG certifikát (Certified Pure Therapeutic Grade). Ide o označenie terapeutickej triedy, ktorá jednoducho neexistuje. Ide len o marketingový ťah v záujme zvýšiť predaje a zisky.

Aké certifikáty kvality existujú pre esenciálne oleje?

Pre esenciálne oleje existuje hneď niekoľko dôležitých certifikátov kvality, ktoré môže získať výrobca olejov pre svoje produkty. Niektoré certifikáty sa získavajú ľahšie, iné ťažšie a niektoré certifikáty sú tak veľmi špecifické, že ich nevlastnia ani najväčšie spoločnosti na svete.

Medzi najdôležitejšie certifikáty, ktoré potvrdzujú kvalitu, bezpečnosť a nezávadnosť esenciálnych olejov patria:

 • GC/MS test
 • USDA Organic (ECOCERT)
 • Leaping Bunny
 • GMP certifikát
 • Kosher certifikát

Vždy ak sa budete chystať nakupovať esenciálne oleje najvyššej kvality, pýtajte si od predajcu hore uvedené certifikáty, ktoré by vám mal vedieť dokladovať ak tvrdí, že predáva 100% prírodné esenciálne oleje najvyššej kvality. Ak ich predajca nevie dokladovať boli by sme opatrní s nákupom, nakoľko môžete nevedomky nakúpiť nečisté a pančované esenciálne oleje, ktoré môžu mať syntetické aditíva vo fľaštičke.

Certifikáty kvality esenciálnych olejov Plant Therapy

Spoločnosť Plant Therapy dokladuje kvalitu, bezpečnosť a účinnosť svojich esenciálnych olejov dole uvedenými certifikátmi kvality, ktoré sú testované tretími stranami. Medzinárodné testovacie spoločnosti z dôvodu bezchybnosti esenciálnych olejov Plant Therapy preto vydali certifikát kvality, ktorý vám je k dispozícií k nahliadnutiu po kliknutí na tlačidlo >>> Ukázať certifikát.

Tieto certifikáty kvality boli a vždy budú verejne dostupné, pretože spoločnosť Plant Therapy nemá čo skrývať pred svojimi zákazníkmi.

GC/MS test

GC/MS test patrí medzi najdôležitejšie testovanie kvality esenciálnych olejov nezávislou treťou stranou. GC/MS skratka znamená Gas chromatography / Mass spectrometry v preklade teda plynová chromatografia a hmotnostná spektrometria. Ide o testovaciu metódu, ktorá kombinuje plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu na identifikáciu rôznych látok v kvapalnej alebo prchavej vzorke. Ide o veľmi šetrnú testovaciu metódu, ktorá dokáže zachytiť a vyhodnotiť aj tie najjemnejšie chemické zloženie.

Pomocou GC/MS testu teda vieme presne určiť kompletné chemické zloženie esenciálneho oleja a zistiť či obsahuje len prírodné zlúčeniny alebo aj syntetické látky. V prípade, že olej obsahuje syntetické látky, uvidíte ich v PDF analýze konkrétneho oleja. A toto je ten dôvod, prečo je dôležité pýtať sa predajcu na GC/MS test. V našom prípade, sme ako príklad uviedli GC/MS test analýzu prírodného esenciálneho oleja Kamilka.

Plynová chromatografia

Plynová chromatografia je prvým krokom GC/MS analýzy. Plynová chromatografia sa môže vykonávať aj ako samostatný test s cieľom určiť čistotu látky alebo oddeliť rôzne zložky zmesi. Na vykonanie plynovej chromatografie vedci najskôr vstreknú analyt, kvapalnú alebo plynnú vzorku, do plynového chromatografu, ktorý dokáže oddeliť rôzne zlúčeniny vo vzorke a identifikovať tak každú zlúčeninu vo vzorke na základe jeho elučného času (časový interval, ktorý uplynie od nadávkovania látky do chromatografickej kolóny až po signál, ktorý zachytí priechod cez danú látku) a schopnosť interakcie so stacionárnou fázou. Na tento proces sa najčastejšie využíva interný plyn ako hélium alebo dusík.

Hmotnostná spektrometria

Po vykonaní plynovej chromatografie sa vzorka analýzy GC/MS podrobí hmotnostnej spektrometrii. Hmotnostná spektrometria sa môže vykonávať aj ako samostatná technika na meranie pomerov hmotnosti k náboju. Pri hmotnostnej spektrometrii sa vzorka vstrekne do hmotnostného spektrometra a plní sa elektrónmi, ktoré spôsobujú, že sa niektoré molekuly vzorky rozpadnú na tzv. nabité fragmenty. Tieto fragmenty je možné ďalej oddeliť ich zrýchlením a vystavením elektrickému alebo magnetickému poľu. Takto fragmentované ióny a molekuly môžu byť následne oddelené podľa svojho pomeru hmotnosti k náboju. Takto oddelené ióny a molekuly teda môžu vedci bez problémov identifikovať a zapísať ako výsledok GC/MS testu.

USDA Organic

USDA Organic označenie znamená, že rastlina, potravina či iný poľnohospodársky produkt bol vyrobený schválenými metódami, ktoré presne opisujú normy, špecifické požiadavky pri ich pestovaní a spracovaní. Tieto normy musia byť overené akreditovaným zástupcom USDA inštitúcie predtým, ako budú takéto produkty označené za organické. V prípade, že produkt označený ako USDA Organic nespĺňa normy USDA, môže byť výrobcovi udelená finančná pokuta. USDA certifikát teda znamená, že všetky naše výrobky sú bez GMO a škodlivých pesticídov. Esenciálne oleje sú teda certifikované prostredníctvom ECOCERT ICO. Môžete si tak byť istý, že svojim nákupom pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje rastlín a znižujete znečisťovanie životného prostredia.

Leaping Bunny

Leaping Bunny je jediný medzinárodný certifikát so zárukou, že produkt ani jeho jednotlivé ingrediencie neboli testované na zvieratách. Ide o najdôveryhodnejší certifikát, ktorý zaručuje, že predajca ani externý dodávatelia netestovali čiastkové produkty na zvieratách v žiadnej forme. Leaping Bunny z anglického prekladu “skákajúci králik” je symbolom všetkých zvierat, ktoré zohrávajú u výrobcov kozmetiky, osobnej hygieny a čistiacich prostriedkov významné postavenie, pretože sa vo veľkom využívali pre testy a kombinácie chemických látok, aby sa zabránilo prípadným škodlivým účinkom na človeka. Leaping Bunny bola založená v roku 1996 viacerými organizáciami vo Francúzsku, ktorá vytvorila jednotný medzinárodný štandard a medzinárodne uznávané platné logo s králikom. Na Slovensku tiež známe vo forme príslovia – “pokusný králik”.

Sme nadšení, že spoločnosť Plant Therapy vyvinula maximálne úsilie pre dosiahnutie tohto certifikátu, ktorý je vo všeobecnosti veľmi náročné získať a udržať. Veľmi dobrým príkladom môžu byť veľké spoločnosti, ktoré takýto certifikát dodnes nevlastnia, napríklad Gucci alebo Dior, no verili by ste tomu?

GMP certifikát

GMP certifikát, anglicky Good Manufacturing Practices v preklade Správna výrobná prax, opisuje čo musí výrobca spĺňať – od prísad, výrobného procesu až po balenie a označovanie. Ide o výrobnú prax, ktorá patrí k medzinárodne uznávaným najvyšším štandardom. GMP certifikát je udeľovaný spoločnosťou SGS, ktorá je svetovým lídrom v oblasti GMP certifikácie treťou stranou. Norma ISO 22716 teda zabezpečuje to, aby sa esenciálne oleje Plant Therapy vyrábali a kontrolovali podľa noriem, ktoré zabezpečujú v každom kroku výrobného procesu riadne a dôsledne dodržiavanie správnych výrobných postupov. Spoločnosť Plant Therapy dodržiava tieto normy, čoho výsledok bola udelená GMP certifikácia.

Kosher certifikát

Kosher certifikácia je proces, ktorým spoločnosť zabezpečuje, že všetky zložky, ktoré sa používajú na výrobu produktu sú vhodné na konzumáciu pre židov. Košer je tiež označenie náboženskej diétnej praxe, ktorá má korene v židovskej tradícii. Kosher certifikácia je povinná pre potravinárske, kozmetické výrobky, ako aj esenciálne oleje vyvážané do USA, Izraela a Európy. Cieľom tejto kosher certifikácie je zabrániť krížovej kontaminácii určitých typov produktov ako je mlieko, mäso, ryby, jedlý olej, esenciálny olej a iné. Ak je produkt spoločnosti certifikovaný ako Kosher, môžete si byť istý, že dodržiava prísnu politiku potravinových zákonov vrátane čistoty a kvality.

NAKUPUJ ZDRAVO A VOŇAVO
Dopraj si najvyšší štandard kvality prírodných a čistých esenciálnych olejov Plant Therapy.

Výhody esenciálnych olejov Plant Therapy

100% Pure

100% Pure

KidSafe oleje

KidSafe oleje

PetSafe

PetSafe

NON GMO

NON GMO

Vegan Free

Vegan Free

Odpovede na vaše najčastejšie otázky

Esenciálne oleje sú prírodné aromatické zlúčeniny, ktoré sa bežne vyskytujú v rastlinách rôzneho typu. Vyrábajú sa najčastejšie procesom dôslednej destilácie z rôznych častí rastlín (stonky, kvety, listy, korene, kôra, plody) pričom si uchovávajú svoje terapeutické vlastnosti. Každý z esenciálnych olejov má svoje výnimočné účinky a ich podmanivá vôňa pôsobí na všetky naše zmysly.

Aromaterapia je teda akákoľvek forma využívania týchto prírodných esenciálnych olejov a ich pozitívnych účinkov v prospech ľudského tela. (inhalácia, masáž, kúpeľ, obklady, zábaly, pečenie a varenie, v kozmetike, dezinfekcia a upratovanie domácnosti, prevoňanie a odstránenie nepríjemných pachov)

Esenciálny olej je 100% prírodný produkt vyrobený z prírodného materiálu, bez chemických a iných syntetických prísad a parabénov, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus. Esenciálne oleje majú mnoho pozitívnych účinkov na ľudské telo a sú najpoužívanejšie zo všetkých olejov v modernej aromaterapii.

Vonný olej je syntetický produkt, ktorý obsahuje množstvo umelých farbív, vôni a iných škodlivých látok pre človeka. Vonný olej nemá žiaden pozitívny účinok na ľudské telo. Takýto olej nemá žiadne terapeutické účinky, skôr vás z neho môže bolieť hlava alebo žalúdok, v tom lepšom prípade.

Majte na pamäti, to čo ide cez váš nos ide do vášho tela a ovplyvňuje činnosť všetkých vašich vnútorných orgánov.

Ultrazvukový aróma difuzér a zvlhčovač vzduchu majú spoločné funkcie, no v zásade to sú 2 odlišné zariadenia. Zatiaľ čo aróma difuzér je primárne určený na rozptyľovanie esenciálneho oleja v kombinácií s vodou do ovzdušia – tzv. aromaterapia. Zvlhčovač vzduchu je hlavne určený na zvlhčovanie ovzdušia v miestnosti.

Oba zariadenia vytvárajú príjemnú vodnú paru, no nefungujú na princípe rovnakej technológie. Zvlhčovač vzduchu funguje na princípe odparovania vody do vzduchu prostredníctvom filtra, ktorý ťahá vodu a mení ju na vodnú paru. Profesionálny aróma difuzér funguje na princípe ultrasonických vibrácií, ktoré dokážu kvapky esenciálneho oleja rozbiť na drobné molekuly, ktoré sa prostredníctvom sliznice a čuchových receptorov dostávajú do krvi a následne do celého tela.

Zvlhčovač vzduchu sa nemôže používať ako náhrada za difuzér, pretože nie je na to prispôsobený, navyše relatívne vyššia teplota pri ktorej pracuje dokáže zničiť všetky terapeutické účinky esenciálneho oleja. V neposlednom rade môže dôjsť k jeho znehodnoteniu a pokazeniu (hlavne pri používaní citrusových esenciálnych olejov).

Profesionálny aróma difuzér má väčšinou menší objem nádržky, a preto sa nepoužíva ako náhrada za zvlhčovač vzduchu, množstvo zvlhčenej pary je omnoho nižšie. Alternatívou môže byť ultrazvukový aróma difuzér Deluxe s veľkým objemom vodnej nádržky, ktorý môžete využiť aj ako zvlhčovač vzduchu.

Používanie esenciálnych olejov v aróma lampe rozhodne neodporúčame. Aróma lampa neslúži ako náhrada za profesionálny aróma difuzér a to hneď z niekoľkých dôvodov:

 • aróma lampa využíva priamy oheň na odparovanie vody a oleja v hornej časti (vysoká teplota doslova zabíja všetky terapeutické účinky esenciálnych olejov)
 • objem vody v aróma lampe je markantne menší ako v difuzéri
 • pôsobenie priameho tepla aróma lampy mení charakter a terapeutické účinky esenciálnych olejov
 • oheň dramatický mení vôňu esenciálneho oleja (v aróma difuzéri jeho vôňa doslova prekvitá, naproti tomu v aróma lampe vám esenciálny olej nebude vôbec voňať)
 • aróma difuzér využíva adiabatický proces – znamená to, že pôsobí na vodu a olej ultrasonickou vibráciou bez pôsobenia priameho tepla
 • v neposlednom rade používaním esenciálneho oleja v aróma lampe vyhadzujete peniaze doslova do koša, pretože aróma lampa nedokáže vyťažiť z esenciálneho oleja jeho priaznivé terapeutické účinky (likvidujete ho)

Poznáme 3 základne formy používania esenciálnych olejov

1.) lokálna aplikácia – aplikácia esenciálneho oleja zriedeného v nosnom oleji priamo na pokožku tela (odporúčame vždy riediť esenciálny olej s nosným olejom kvôli lepšiemu vstrebávaniu do kože, využitiu jeho účinkov so želaným efektom a navyše zabránite tým podráždeniu a poraneniu pokožky nakoľko sú esenciálne oleje veľmi silné rastlinné extrakty), tento spôsob sa často využíva pri lokálnom probléme ako sú poranenia, rany, kožné problémy, zdravotné problémy, či bolesť žalúdka, bolesť hlavy (migréna) a nespavosť (insomnia).

2.) inhalácia – ide o rozptyľovanie esenciálnych olejov do ovzdušia prostredníctvom profesionálneho aróma difuzéra s ultrazvukovou technológiou (tzv. adiabatický proces), ide o veľmi obľúbenú a jednoduchú formu, ktorá so sebou prináša aj rozvoňanie celej domácnosti behom pár minút. Táto forma aromaterapie je vhodná najmä na podporu imunity a imunitného sytému, pre ľahší spánok a zaspávanie, pre zlepšenie nálady či žalúdočných problémoch. Zároveň nám použitie esenciálnych olejov (tiež známe ako éterické oleje) v aróma difuzéri dokážu dodať energiu, silu a povzbudiť myseľ pri náročnej aktivite.

3. vnútorné používanie – veľké spoločnosti odporúča používanie esenciálnych olejov aj vnútorne, no my s týmto nie sme veľmi stotožnený, pretože 100% prírodné esenciálne oleje sú vysoko koncentrované látky, ktoré môžu spôsobiť neželané efekty (nie sme ochotný podstupovať toto riziko za účelom predaja ako iné firmy), budeme radšej ak využijete terapeutické účinky esenciálnych olejov bez prípadného neželaného efektu. Existuje však alternatíva, ktorú sme vyskúšali aj my a to je využitie týchto darov zeme pri varení a pečení voňavých koláčikov.

Samostatné kvapkanie oleja priamo do hrdla neodporúčame. (môže dôjsť k poškodeniu vnútorných orgánov)

EXTRA použitie esenciálnych olejov:

Áno, esenciálne oleje sú bezpečné pre deti. V tomto prípade je však vhodné klásť konkrétnejšie otázky, ako napríklad:

 • Pre deti v akom veku sú esenciálne oleje bezpečné?
 • Za akých podmienok sú oleje pre deti vhodné?
 • Aké esenciálne oleje používať pre deti?
 • Ktorým esenciálnym olejom by sa mali deti vyhnúť?
 • Prečo by sa malo k detskej aromaterapii pristupovať opatrnejšie?

a mnoho iných dôležitých otázok. Dovoľte nám tento nekonečný príbeh použitia olejov pri deťoch, ako aj strach mamičiek z nepoznaného objasniť v pár bodoch:

 • dôvody prečo používať esenciálne oleje pri deťoch opatrne – v porovnaní s dospelým človekom majú jemnejšiu a tenšiu pokožku tela, majú menej vyvinuté vnútorné orgány, ich čuchové receptory sú oveľa citlivejšie, majú menšie a slabšie vyvinuté dýchacie cesty, ich pokožka je citlivejšia na vonkajšie podnety, vnútorné orgány ešte nedokážu tak efektívne spracovávať rôzne látky
 • podľa odborných lekárov, homeopatov a detských špecialistov nie je vhodné používať esenciálne oleje pre deti do 3 mesiacoch (po 3 mesiacoch môžete používať esenciálne oleje Kamilka – Roman Chamomile, Slamienka – Helichrysum, Kadidlo – Frankincense, Ruža – Rose Absolute, Čajovník – Tea Tree Melaleuca, Levanduľa – Lavander angustifolia) – tieto patria medzi najjemnejšie esenciálne oleje
 • odporúčame esenciálne oleje pri deťoch najprv vyskúšať v aróma difuzéri (krásna príležitosť zoznámiť deti s prvou kvapkou esenciálneho oleja) a až následne použiť lokálne na pokožku
 • esenciálne oleje treba dostatočne zriediť v nosnom oleji pred použitím na pokožku detí
 • použitie esenciálnych olejov v detskom difuzéri sa považuje všeobecne za bezpečnejšiu formu ako aplikácia na pokožku
 • pred použitím esenciálneho oleja na pokožku detí, vykonajte tzv. Patch Test (aplikácia malého množstva oleja na najhrubšiu časť kože z večera do rána, ak nedošlo k žiadnej alergickej reakcii môžete olej používať)
 • nepoužívajte esenciálne oleje blízko uší, očí a úst detí
 • nepridávajte esenciálne oleje do kúpeľa neriedené s nosným olejom
 • nikdy nepoužívajte esenciálne oleje ako náhradu liečby lekárom
 • pre deti používajte vždy len čisté a 100% prírodné esenciálne oleje najvyššej kvality
 • použitie esenciálneho oleja v detskom difuzéri by sa nemalo vykonávať viac ako 30-60 minút denne s prestávkami
 • spoločnosť Plant Therapy v spolupráci s profesionálnym a dlhoročne certifikovaným aromaterapeutom Robertom Tisserandom vyvinuli špeciálnu sadu detských esenciálnych olejov tzv. KidSafe oleje, ktoré sú svojim zložením jemnejšie pre deti, no zároveň rovnako účinné aj pre dospelé osoby
 • v našom portfóliu nájdete aj esenciálne oleje bez označenia KidSafe, to však neznamená, že nie sú vhodné pre deti, avšak z legislatívnych dôvodov EU, nakoľko neexistuje dostatok výskumov, ktoré by potvrdili účinky konkrétnych zložiek esenciálnych olejov (napríklad mäta) na detský organizmus nie je možné uviesť označenie KidSafe, tieto zložky sú však používane štandardne v mnohých produktoch každodennej spotreby (mätový čaj, mätová tinktúra), preto sú bezpečné aj pre deti pokiaľ ich používate v rozumnom riedení a dávkovaní

NIE, spoločnosť Plant Therapy nie je vlastníkom CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade) certifikátu. Dôvod je jednoduchý, ide totiž o certifikát kvality, ktorý si spoločnosť doTerra vytvorila sama. Ide o proces, v ktorom vlastní zamestnanci spoločnosti doTerra hodnotia esenciálne oleje a následne im udeľujú certifikáciu, čo nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Vo svete totiž neexistuje nezávislá organizácia, ktorá by posudzovala kvalitu esenciálnych olejov a na základe testov udeľovala CPTG certifikát kvality. Z tohto dôvodu môže mať CPTG certifikát jedine spoločnosť doTerra, čo vedie k zavádzaniu zákazníkov. Takéto správanie nemá nič spoločné s transparentnosťou a čestnosťou akou by sa mali uberať spoločnosti, ktoré chcú ľudom skutočne pomáhať. Skôr ako tento marketingový ťah s CPTG certifikátom, vyhľadávajte a požadujte od predajcu latinský názov rastliny (musí byť uvedený na fľaštičke esenciálneho oleja, napríklad Lavandula angustifolia) ako aj dokladovanie GC/MS testu kvality esenciálneho oleja (Gas chromatography / Mass spectrometry).

Na svete existuje mnoho známych spoločností, ktoré vyrábajú esenciálne oleje najvyššej kvality, preto by sme si mali položiť otázku, z akého dôvodu takéto spoločnosti nevlastnia tento certifikát, keďže každá spoločnosť, chce byť najlepšia a dokladovať všetky možné certifikáty kvality.

To, že spoločnosť Plant Therapy je výrobcom esenciálnych olejov najvyššej kvality dokazujú aj certifikáty udeľované tretími stranami:

 • GC/MS certifikát kvality (rozbor a hodnotenie prírodných zlúčenín, ktoré obsahuje esenciálny olej)
 • Leaping Bunny (esenciálne oleje nie sú testované na zvieratách)
 • USDA Organic (sú ekologické, bez GMO a iných pesticídov, certifikované francúzskou spoločnosťou ECOCERT)
 • GMP certifikát (Cosmetic Good Manufacturing Practices, čo znamená, že všetky prísady, výrobný proces, balenie, označovanie zodpovedá najvyšším štandardom)

Okrem kontroly kvality esenciálnych olejov tretími stranami, robí spoločnosť Plant Therapy aj vlastný organoleptický test pred plnením do fliaš.

Skladovanie esenciálnych olejov je úplné jednoduché a zvládnete to aj vy. Pripravili sme pre vás pár tipov a zásad, ktorými by ste sa mali riadiť či už kvôli bezpečnosti, ale aj trvanlivosti týchto darov zeme:

 • esenciálne oleje skladujte vždy v tmavých sklíčkach z jantárového skla (takéto sklo neprepúšťa do oleja slnečné žiarenie)
 • fľaštičky esenciálnych olejov vždy pevne uzatvorte po použití (na vzduchu rýchlo oxidujú), ak neveríte, skúste nechať fľaštičku otvorenú cez noc a ráno zistíte, že ste prišli o slušné množstvo kvapiek oleja, ktorý ste mohli využiť oveľa lepšie
 • esenciálne oleje skladujte vždy v čistom a tmavom mieste (zásuvka, skrinka, komoda, krabička na esenciálny olej alebo špeciálny úložný box vytvorený presne za týmto účelom)
 • po otvorení spotrebujte esenciálny olej podľa dátumu uvedenom na fľaštičke, zväčša 1-2 roky, po tomto období však môžete naďalej používať esenciálny olej v difuzéri, vyvarujte sa však jeho aplikácií na pokožku tela
 • životnosť a trvanlivosť esenciálneho oleja môžete predĺžiť tým, že ho budete skladovať v chladničke (proces oxidácie sa spomaľuje pôsobením chladu), do chladničky ho ale prosím dajte v uzavretej krabičke
 • keď už rozprávame o chladničke esenciálny olej káva skvelo pohlcuje neželané pachy z chladničky (napríklad ak sa ju chystáte vyčistiť)
 • nikdy nenechávajte esenciálne oleje v zime, ale ani v lete v aute (vôbec nie je vhodné ak na fľaštičku pôsobí príliš vysoká alebo príliš nízka teplota), v lete by mohlo dôjsť aj k ich explózií
 • esenciálne oleje skladujte na takých miestach, aby k ním nemali prístup vaše deti (všetci predsa vieme, že deti sú veľmi zvedavé k nepoznaným veciam)
 • nikdy nedávajte z fľaštičky dole spodný uzáver vrchnáčika – tento uzáver pomáha zamedziť vyparovaniu esenciálneho oleja do ovzdušia

PRAJEME VÁM VEĽA VOŇAVÝCH ZÁŽITKOV!